Hədəf və missiyamız
Bakı Modern Təhsil Kompleksinin missiyası innovativ üsullardan istifadə edərək ali məktəbə, peşəkar həyata hazır, tənqidi düşüncəli, qlobal vətəndaş yetişdirməkdir.

Bakı Modern Təhsil Kompleksi haqqında

Bakı Modern Təhsil Kompleksi 2012 –ci ildən Bakı Modern Məktəbi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Bu gun BMTK şagird və valideynlərin etimadını qazanaraq ölkəmizdə öndə gedən böyük bir kompleksə çevrilmişdir. 

BMTK-nın əsas məqsədi Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya, innovativ texnologiyalara əsaslanan təlim prosesinin təşkili, beynəlxalq standartlara cavab verən müasir tədris - təlim sistemini yaratmaqdır. XXI əsrdə gənc nəslə lazım olan bacarıq və qabiliyyətlərin formalaşdırılması, şagirdlərin həyat boyu öyrənməsi üçün vacib olan metakoqnitiv bacarıqların inkişaf etdirilməsi, istedadlı uşaqların intellektual və yaradıcı potensialının üzə çıxarılması üçün kompleksdə hər cür şərait yaradılmışdır. 

Xəbərlər

Bakı Müasir Təhsil Kompleksi olaraq, qazandığımız uğurları sizlərlə bölüşməkdən fərəh hissi keçiririk.